Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 32,7810   32,8400
EURO 35,0464   35,1096
       
Özlü Sözler
Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz (Salih Mirzabeyoğlu)
Reklam
İslâmî Dünya Görüşü Olarak Büyük Doğu-İbda’nın Gerekliliği

Yazar Selim Gürselgil'in Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi'nde 27 Nisan 2024 akşamı gerçekleştirdiği "İslâmî Dünya Görüşü Olarak Büyük Doğu-İbda'nın Gerekliliği" konulu sohbette, İslâma Muhatap Anlayış, İslâma Muhatap Anlayışın dünya görüşü ve bu dünya görüşünün diyalektiğinin gerekliliği üzerinde duruldu. Gürselgil, ayrıca, İmam-ı Gazalî’nin, mantık ilminin, beşerî ilimlerin olduğu gibi, dinî ilimlerin de temeli olabileceğini söylediğini, İbn-i Teymiyye’nin ise mantık ilmini ve entellektüalizmi tümden reddettiğini ve materyalist bir bakış açısı getirdiğini vurgulayarak, İbda Diyalektiği’nin bambaşka bir çözüm getirdiğini belirtti ve şu sorulara cevab aradı: Mantık ilmi nereye kadar gider? İslâm dünyası neden onun peşinden gitmemiştir ve onunla dış dünyaya hâkim olmayı düşünmemiştir? İbn-i Teymiyye'nin mantığı reddetmesinin haklı ve haksız yönleri nelerdir? İbda Diyalektiği, İslâm düşünce dünyasında nasıl bir ihtiyaca karşılık gelir? İbda Diyalektiği dinî ve beşerî ilimlere nasıl bakmayı gerektirir; o, "tasavvufa dayalı bir eklektisizm midir", yoksa tam aksine her türlü eklektisizmi reddeden "diyalektik yürüyüş" mü? Bilvesile, Üstad'ın tarih muhasebesine de temas eden yazar, onun orada başlayıp orada biten bir masal değil, İslâm inkılabının giriş kapısı olduğunu ve bu muhasebe olmasaydı İslâmcıların yolunu bulamayacağını da ifâde etti. Bu çerçevede, Müslümanlar olarak çok küçük bir dünyamızın olduğunu ama bunun farkında olmadığımızı, kendimizi deryada farzettiğimizi ama sadece küçük bir gölcükte çırpındığımızı, vaizlerin ise din vaaz etmeye kalktığında işte hapsedildikleri bu küçük dünyadan ahkâm kestiğini ve aslında "karşı tarafa" çalıştığını, bir yönüyle din düşmanlığını da din düşmanlarıyla yarışırcasına dindarların beslediğini, halbuki İslâm’ın buna izin vermediğini, İslâm’ın her şey olduğunu, her şey hakkındaki İlâhî ölçüler vazettiğini ve bu ölçülere uygun insanî faaliyetleri istediğini söyleyen yazar, işte Büyük Doğu-İbda’nın da günümüz Müslümanlarının küçücük ve antipatik dünyası ile İslâm’ın her şeyi kuşatan Mutlak hakikati arasındaki uçurumu ve çelişkiyi kaldırdığını, günümüz Müslümanlarını ve tüm insanları İslâm’ın hakikatine davet ettiğini vurgulayarak konuşmasını neticelendirdi.

Okunma Sayısı: 56


3.236.116.27
DİĞER HABERLER

Aidat Borcu Sorgulama
Duyurular

Tarihçi-yazar İbrahim Tatlı'nın 8 Haziran 2024 Cumartesi akşamı saat 20.30'da BDA Genel Merkezi'nde gerçekleştireceği "VAK'A-İ HAYRİYYE'DE BEKTAŞÎ NAKŞİBENDÎ MÜCADELESİ" başlıklı sohbete tüm kardeşlerimiz davetlidir.


İstanbul Hava Durumu
Dosya İndirme Panosu

Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat Ve Dayanışma Derneği

© Copyright 2023  V4.4 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Web Sitesi | Köy Web Sitesi


Top